Բուժօգնություն՝ ժամանակակից եւ ավանդական մոտեցմամբ. ԱլտՄեդ ԲԿ

ԱլտՄեդ» վերականգնողական և ավանդական բժշկության կենտրոն. Այս մասնագիտացված կլինիկայումաշխատում են բարձր որակավորում ունեցող, արտերկրում վերապատրաստում անցած բժիշկներ հետևյալ մասնագիտություններով` նյարդաբանություն, ռևմատոլոգիա, էնդոկրինոլոգիա, անեսթեզիոլոգիա,գաստրոէնտերոլոգիա, դիետոլոգիա-նուտրիցիոլոգիա, մաշկաբանություն-կոսմետոլոգիա, ֆիզիոթերապիա, կինեզիոթերապիա, մերսում, մանուալ թերապիա, ռեֆլեքսոթերապիա, հոմեոպատիա, հոգեբանություն, լոգոպեդիա:

«ԱլտՄեդ» բժշկական կենտրոնում անց են կացվում բազմաթիվ ախտորոշիչ հետազոտություններ, որոնքթույլ են տալիս ստանալհիվանդիֆիզիկականու հոգե-հուզական վիճակի լիարժեք պատկերը և հիվանդությունը բացահայտել ամենավաղ շրջանում, հաճախ մինչև  հիվանդագին   ախտանշանների   հայտնվելը՝

— Օստեոդենսիտոմետրիա՝ օստեոպորոզի և ճարպակալման աստիճանի որոշում՝ DEXA-օստեոդենսիտոմետրիայի մեթոդով.

— Կենսաքիմիական ախտորոշում` հելիկոբակտերիոզի (ստամոքսի վարակվածությունը Helicobacter pilori բակտերիայով) հայտնաբերում С13 ՈՇԹ (միզանյութի շնչառական թեստ) միջոցով.

— ԷՆՄԳ-ախտորոշում (էլեկտրոնեյրոմիոգրաֆիա)՝ծայրամասային նյարդերի ու մկանների կառուցվածքային և ֆունկցիոնալ վիճակի հետազոտություն՝ ստիմուլյացիոն էլեկտրոնեյրոմիոգրաֆիայի մեթոդով.

— Անտրոպոմետրիա՝ մարմնի անատոմիական թերությունների (սկոլիոզ, կիֆոսկոլիոզ, կեցվածքի խախտումներ և այլն), մարմնի կազմվածքի տեսակի և ոչ օպտիմալ շարժման ստերեոտիպի հայտնաբերում՝ սոմատոսկոպիայի մեթոդով, ու նաևհարթաթության աստիճանի և տեսակի որոշում՝ պլանտոգրաֆիայի մեթոդով.

— Մանուալ ախտորոշում՝ողնաշարի, կոնքի եւ նրա միացումների, վերջույթների հոդերի եւ մկանային համակարգի ուսումնասիրությունը ողնաշարի եւ հոդերի շարժունակության,մկանների տարածաշրջանային անհավասարակշռության, միոգեն ձգան կետերի, տեղական ֆունկցիոնալ արգելափակումների ու հիպերմոբիլության բացահայտման նպատակով.

— Ռեֆլեքսոախտորոշում՝ օրգանիզմի ֆուկցիոնալ վիճակի որոշում և դեղորայքային թեստավորում՝ Սու-Ջոկ ախտորոշման, աուրիկուլոախտորոշման, ՎՌԹ-ախտորոշման և այլ մեթոդների միջոցով.

— Հոգեբանականախտորոշում՝ հիվանդի  հոգեբանական ու հուզական ոլորտի գնահատում.

— Լոգոպեդական փորձաքննություն՝ խոսքի, ձայնի, ընթերցանության և գրավոր խոսքի խանգարումների վերլուծություն: «ԱլտՄեդ» բժշկական կենտրոնի ախտորոշման ու բուժման մի շարք սարքեր, որոնքհիմնվածենհամակարգչայինտեխնոլոգիաներիվրա, իրենց տեսակով եզակի են Հայաստանումևներդրվածենբացառապես «ԱլտՄեդ»կլինիկայում,այդթվում, ըստ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության` ախտորոշման «Ոսկե ստանդարտ» հանդիսացող հետևյալ ախտորոշման ժամանակակից տեխնոլոգիաները. «STRATOS» դենսիտոմետր («DMS» ընկերություն, Ֆրանսիա)

Stratos-DR-avec-marquage-1004_450x270

• DЕXA-դենսիտոմետրիա`«DMS» (Ֆրանսիա) ընկերության «STRATOS» ժամանակակից

«DEXA»-տեխնոլոգիայի (երկակի էներգիայի ռենտգեն աբսորբցիտոմետրիա) հիման վրա կառուցված բազմասայթային ռետգեն դենսիտոմետրը, որը թույլ է տալիս անցավ,բարցր ճշգրտությամբ օպտիմիզացված գնահատել մարմնի ուսումնասիրվող հատվածի՝ ողնաշարի, կոնքի, վերին եւ ստորին վերջույթների ոսկրայինհյուսվածքի խտությունը և ախտորոշելօստեոպորոզի աստիճանը, եւնաև անցկացնել «ամբողջ մարմին» ծրագիրը՝ պացիենտի մարմնի ոսկրային, ճարպային և ոչ ճարպային զանգվածի տոկոսային քանակությունը գիրության աստիճանի գնահատման համար, «օրթոպեդիկ» ծրագիրը՝ ոսկրային հյուսվածքի վիճակի գնահատում պրոթեզավորված հոդի շրջանում և «մանկական» ծրագիրը՝ 5-ամյա հասակից սկսած երեխաների հետազոտությունը: “FAN hp” անալիզատոր(«Fisher» ընկերություն,Գերմանիա)

• C13 ուրեազային շնչառական թեստ(C13ՈւՇԹ)` հելիկոբակտերիոզի(ստամոքսի «Helicobacter pylori» բակտերիայիվարակ) ախտորոշման հետազոտությանմեթոդ էգերմանական“FAN hp”նորագույն սարքավորումով, որը ունի զգայունության (100%), ճշգրտության (98,5%) և հստակության (100%) բարձր մակարդակ, ինչը հնարավորություն է ընձեռում տալ հիվանդի «Helicobacter pylori» (Hp) բակտերիայով վարակման քանակական գնահատականը՝ նախքան բուժումը, բուժման ընթացքում և բուժման ավարտից հետո, այսինքն՝ դատել անցկացվող թերապիայի արդյունավետության վերաբերյալ:Սա միակ թեստն է, որը թույլ է տալիս որոշել ոչ միայն «Helicobacter pylori» բակտերիայի (որըհանդիսանում մի շարքհիվանդությունների առաջացման պատճառ, մասնավորապես գաստիրիտի, աղեստամոքսային տրակտի խոցային  հիվանդությունների ուուռուցքների եւ այլն) առկայությունը ստամոքսում ու 12-մատնյա աղիքում, այլ նաև նրանց քանակությունը:

«ԱլտՄեդ» բժշկական կենտրոնում հիվանդներին տրամադրվում է համալիր կանխարգելիչ, բուժական և վերականգնողական օգնություն` օգտագործելով ժամանակակից և այլընտրանքային դեղորայքային, ինչպես նաև ոչ դեղորայքային բուժման մեթոդներ.

— «Առողջ մեջք» ծրագիր՝ օստեոխոնդրոզի և միջողային սկավառակների ճողվածքների ժամանակ.

— «Առողջ կեցվածք» ծրագիր՝ սկոլիոզի, կիֆոսկոլիոզի, հարթաթաթության, ոտքերի տարբեր երկարության և թեք կոնքի համախտանիշների ժամանակ.

— «Ոչ օստեոպորոզին» ծրագիր՝ օստեոպենիայի և օստեոպորոզի ախտորոշում ու բուժում ոսկրային կոտրվածքների կանխարգելման և ցավի բուժման համար.

— «Ցավի կառավարում» («pain management») ծրագիր՝ սուր և քրոնիկ ցավերի ախտորոշում և բուժում (մեջքի ստորին մասի ցավի («low back pain») համախտանիշ, ֆանտոմ և կաուզալգիկ ցավային համախտանիշներ, գլխացավ, եռորյակ նյարդի նևրալգիա, հերպետիկ նևրալգիա, հոդերի ցավ և այլն).

— «Ռեաբիլիտացիա» ծրագիր՝ հենաշարժական համակարգի վիրահատություններից (միջողային սկավառակի ճողվածքի հեռացում, հոդերի էնդոպրոթեզավորում և այլն), հիվանդություններից (նյարդային համակարգի հիվանդություններ,գլխուղեղի ինսուլտ, նեյրոինֆեկցիաներ) և վնասվածքներից (հոդերի, մկանների ու ջլերի գերձգում և այլն)հետո և այլն.

— «Ոչ՜ հեպատիտին» ծրագիր` լյարդի քրոնիկ հիվանդությունների (գեպատոզ,վիճակB ու C հեպատիտից հետո, Ժիլբերի համախտանիշ և այլն) ժամանակ. —

«Քաշի շտկում» ծրագիրը՝ առաջնային և երկրորդային ճարպակալման, ինչպես նաև մետաբոլիկ համախտանիշի ժամանակ ճարպակալման ախտորոշում և բուժում.

— «Երիտասարդացում»(“Anti-aging”) ծրագիր՝ մաշկի և մազերի խնդիրների ախտորոշման և բուժման նպատակով: Բացի այդ,«ԱլտՄեդ» բժշկական կենտրոնում մասնագետների բազմադիսցիպլինար թիմը իրականացնում է ախտորոշում, բուժում և վերականգնում՝ տարբեր տարածված հիվանդությունների ժամանակ.

— աղեստամոքսային տրակտի հիվանդություններ. գաստրիտ, խոլեցիստիտ, կոլիտ, պանկրեատիտ, թութք, փորկապություն, ճճվակրություն, դիսբակտերիոզ և այլն:

— էնդոկրին հիվանդություններ. շաքարախտ, թիրեոտոկսիկոզ, հիպոթիրեոզ, անպտղության, հիպերպրոլակտեմիա և այլն:

—նյութափոխանակության խանգարումներ. հավելաքաշ ու թերքաշ, դիսմիկրոէլեմենտոզ, հիպովիտամինոզ, սննդի ընդունման խանգարումներ և այլն.

—միզասեռական հիվանդություններ. դաշտանային ցիկլի խանգարումներ, դիսմենորիա, արգանդի հավելումների բորբոքում, մաստոպատիա, կլիմակտերիկ համախտանիշ, ցիստիտ, երիկամների (միզապարկի) քարային հիվանդություն, գիշերային անմիզապահություն, պրոստատիտ և այլն. — մաշկային հիվանդություններ. դերմատիտ, էկզեմա, պզուկ, մազաթափություն, մաշկի սնկային, վիրուսային ու բակտերիալ հիվանդություններ և այլն.

— ալերգիկ վիճակներ. ալերգիկ ռինիտ և կոնյուկտիվիտ, բրոնխիալ ասթմա, պոլլինոզ, սննդային ու դեղորայքային ալերգիա և այլն.

— լոգոպեդական խանգարումներ. խոսքի (աուտիզմ, լոգոնևրոզ (կակազություն), աֆազիա, դիսարտրիա, դիսլալիա և այլն), ձայնի (աֆոնիա, հնչողության խանգարումներ), ընթերցանության և գրավոր խոսքի (դիսլեքսիա, դիսգրաֆիա) և այլ խանգարումներ.

— hոգեհուզական ոլորտի խանգարումներ. նևրոզներ, դեպրեսիա, ֆոբիաներ, տարիքային ճգնաժամեր,կախվածություններ (հակում ծխախոտի ու ալկոհոլի նկատմամբ) և այլն: «ԱլտՄեդ» բժշկական կենտրոնում օգտագործվում են ժամանակակից արևմտյան գիտական տեխնոլոգիաները՝

— Կինեզիոթերապիա (բուժական ֆիզկուլտուրա). մկանների ու հոդերի ֆունկցիայի խանգարումների բուժում՝օգտագործելով բժիշկ Բուբնովսկու բազմաֆունկցիոնալ «ՄՏԲ» մարզասարքը (Ռուսաստան) և հոդերի  հատուկ    ձգումներ՝օգտագործելով«Շլիգենթիշ» (Գերմանիա)մարզասարքով:

MG_9418

— ԿՀԿ-թերապիայի(կենսաբանական հետադարձ կապի մեթոդ) նպատակով կիրառվում են «Բիո-Բիտտման» ու «Միոտոնիկ»(Ռուսաստան) ծրագրա-ապարատային համալիրները. հենաշարժական ապարատի հիվանդությունների ախտորոշում ու բուժում՝ էլեկտրոմիոգրամմայի (ԷՄԳ-ԿՀԿ) միջոցով, և խոսքի խանգարումների շտկում` սրտի կծկումների հաճախականության ու սրտի շնչարական արիտմիայի (ՍԿՀ-ՍՇԱ-ԿՀԿ) մոնիտորինգի միջոցով: ԿՀԿ-թերապիայի «Միոտոնիկ»ծրագրա-ապարատային համալիր («Բիոսվյազ» ընկերություն, Ռուսաստան)

computer

• ԿՀԿ-թերապիա (ԿենսաբանականՀետադարձԿապ) – հետադարձ կապի սկզբունքների վրա հիմնված  մեթոդների ու տեխնոլոգիաների մի համալիր է, որի նպատակն է ակտիվացնել մարմնի ներքին պահուստները, ուղեղի մակարդակով մարմնի գործառույթների ֆիզիոլոգիական համապատասխան ինքնակառավարման եւ ինքնակազմակերպման զարգացման ծրագրի ստեղծմամբ: Ստացված տեղեկատվության հիման  վրա, օգտագործելով հատուկ տեխնիկա եւ սարքավորումներ հրահանգչի ղեկավարության  ներքո,հիվանդը   զարգացնում է ինքնակարգավորման եւ ինքնակարգավորման հմտությունները, այսինքն  ֆիզիոլոգիական  գործառույթը  կամայականորեն փոխելու ունակությունը՝սկոլիոզի, հարթաթաթության եւ  այլ   պաթոլոգիական    խանգարումների   լուծման  համար:

— Հիդրոթերապիան (ջրային բուժում). ղեկավարելի  ստորջրյա  ողնաշարի   ձգում (տրակցիոն թերապիա), ստորջրյա  ցնցուղ-մերսում  ու    ողնաշարային  մկանների   հիդրոմերսում, օդային մերսում («պղպջակների վաննաներ») ու ֆոտոթերապիա (գույնային սպեկտրի ազդեցությունը օրգանիզմի վրա) օգտագործելով «Օրբիտա» ֆիրմայի (Ռուսաստան) «Ակվատրակցիոն» բազմաֆունկցիոնալ հիդրոմերսման համալիրը:

«Ակվատրակցիոն» սարքավորում  ողնաշարի ձգման եւ ստորջրյա հիդրոմերսման համար («ORMED» ընկերություն, Ռուսաստան)

atrac

•«Ակվատրակցիոն»-ը բազմաֆունկցիոնալ ջրամերսման համալիր սարքավորում է, որը թույլ է տալիս իրականացնել ողնաշարի վերահսկվող ստորջրյա երկարաձգում, հարողնաշարային (պարավերտեբրալ) մկանների ստորջրյա մերսում, ջերմ օդով ստորջրյա օդամերսում («մարգարիտ վաննաներ»), ստորջրյա ցնցուղ-մերսում, հիդրոօդամերսում «Magic» վարդակներով և քրոմոթերապիա(ազդեցություն մարդու մարմնի վրա գույնի սպեկտրի միջոցով):

Ստորջրյա երկարաձգման թերապիան ստորջրյա հիդրոմերսումով` հենաշարժական համակարգի բուժման ամենաարդյունավետ մեթոդներից մեկն է միջողային սկավառակի   ճողվածքի ժամանակ:

—Բուժական դեղորայքային շրջափակում.պարավերտեբրալ, հաղորդչական և տեղային պաշարում, պլազմոլիֆտինգ, PRP (Platelet Rich Plasma) թերապիա և այլն.

— Ֆիզիոթերապիա. ինհալյացիա, էլեկտրոֆորեզ, դարսոնվալիզացիա, ուլտրաձայնային թերապիա, մագնիսոթերապիա, լազերային թերապիա և այլն:

IMG_8165

Մերսում — Մերսում. դասական, սեգմենտար, կետային, վակուումային և անուշաբույր յուղերով: —Դիետոլոգիա/նուտրիցիոլոգա.ռացիոնալ դիետայի նշանակում եւ պրոբիոտիկների, նուտրիցեվտիկների և պարաֆարմացեվտիկների կիրառում:

—Հոգեթերապիա. պոզիտիվ հոգեթերապիա, անհատակենտրոն թերապիա, արտ-թերապիա, նեյրոլեզվական ծրագրավորում, հոգեդրամա:

— Լոգոպեդական շտկում.խոսքի, ձայնի, ընթերցանության և գրավոր խոսքի խանգարումների: «ԱլտՄեդ» բժշկական կենտրոնում օգտագործվում է նաև արևելյան բժշկության դարերի փորձը՝

— Ֆիտոթերապիա(բուսաբուժություն- բուժում բուժիչ դեղաբույսերով).

— Արոմաթերապիա (բուժում անուշաբույր յուղերով).

— Մանուալ թերապիա(բուժում ձեռքով ախտորոշիչ եւ բուժական մեթոդների կիրառմամբ`ուղղված հենաշարժական համակարգի եւ մարդու ներքին օրգանների փոփոխությունների ուղղմանը).

— Հոմեոպատիա(հիվանդությանըառավել շատ նման փոքր դոզաներում դեղերի օգտագործմամբ բուժման մեթոդ).

Չինական  ասեղնաբուժություն

IMG_7938

— Ռեֆլեքսոթերապիա(ասեղնաբուժություն – մարմնիմակերեսիորոշ տարածքների՝այսպեսկոչված «կենսաբանական ակտիվկետերի»խթանման (մեխանիկական, ջերմայինեւայլն) հիմանվրաբուժմանմեթոդ).

Տզրուկաբուժություն

— Հիրուդոթերապիա(բուժում բժշկական տզրուկներով).

— Կավաբուժություն(բուժում օգտագործելով կավը).

IMG_8051

—Ապիթերապիա(բուժում մեղվաբուծական արտադրանքի և մեղուի   խայթելու   միջոցով): Անհատական մոտեցման  արդյունքում«ԱլտՄեդ» վերականգնողական և ավանդական բժշկության կենտրոնում արդեն շուրջ 17 տարի իրական օգնություն են ստացել ու շարունակում են ստանալ հազարավոր  մարդիկ: «ԱլտՄեդ» վերականգնողական  եւ ավանդական բժշկության կենտրոնը դա  որակյալ եւ զգայուն բժիշկներ են, դա ժամանակակից եւ այլընտրանքային ախտորոշման եւ թերապիայի մեթոդներ են, դահամալիր ինտեգրված բժշկական խնամք  է, դա անհատական մոտեցում է յուրաքանչյուր հիվանդի համար:

Հիվանդների բուժման   հաջողության   գրավականը«ԱլտՄեդ» բժշկական  կենտրոնի ղեկավարներ Մկրտիչ Ավագյանի և  նրա   որդու` Վահան    Ավագյանի   մատնանշմամբ, ժամանակակից արևմտյան և ավանդական  արևելյան  բժշկության   համակցությունն   է, դեղորայքային  և  ոչ դեղորայքայի նբուժման զանազան եղանակների լավագույն  զուգակցման  անհատական   ընտրությունը, ինչպես նաև հիվանդի առողջական վիճակի  մշտական   վերահսկողությունը  հոգատար     մասնագետների կողմից: Հնագույն բժիշկները թողել մի շարք  պահանջներ, որոնք կարելի է   համարել   օպտիմալ   բուժման    չափանիշներ՝«cito, tuto, jucunde» («արագ, արդյունավետ, հաճելի»):

«ԱլտՄեդ» բժշկական կենտրոնում միշտ  ձգտում են  իրականացնել   այդ    կոչերը, եւ հասել է այդ ուղղությամբ   զգալի   հաջողությունների: «ԱլտՄեդ» բժշկական կենտրոն դիմում են նրանք, ովքեր լուրջ են մոտենում իրենց առողջական խնդիրներին, ում հիվանդությունը ճշգրիտ չի ախտորոշվել, կամ ով լիարժեք չեն ապաքինվել, քանի որ այս բժշկականկենտրոնի մասնագետները գիտեն ինչպես պետք է կանխել և բուժել շատ հիվանդություններ:

 

Բարի գալուստ «ԱլտՄեդ»բժշկական կենտրոն 0052, ՀՀ, Երևան, Քանաքեռ, Է. Հասրաթյան փ. 9, Միքայելյան վիրաբուժության ինստիտուտ Հեռ

./Ֆաքս. + (374-10) – 239787 Հեռ. Բջջ. + (374-91) – 421002 Էլ.փոստ: info@altmed.am Կայք: http://www.altmed.am

(Visited 1 time, 1 visit today)Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *