«ՀԱԼԷՊԻ ՄԵՐ ԴՊՐՈՑՆԵՐԸ Ի՞ՆՉ ՊԻՏԻ ԸԼԼԱՆ»…մտահոգված է հալեպահայ համայնքը

Հիմա ամէն գիտակից հայ շարունակ կ՛ուղղէ այս հարցումը.«Ի՞նչ պիտի ըլլան Հալէպի մեր դպրոցները, պիտի կարենա՞ն գոյատեւել…»։ Իրավիճակը ահազանգային է անշուշտ։ Երկրին պատերազմական մթնոլորտը, տնտեսական սուր տագնապը, անապահովութիւնը, մանաւանդ՝ դադար չունեցող ռմբակոծութիւնները (ու անոնց հետեւանքով յառաջացած լայնատարած քանդումները) կը սրբե՜ն-կը փոշիացնե՜ն ամէն ինչ…։ Չեն խնայուիր անշուշտ կրթական օճախներն ալ։ Բնաւ փայլուն չէ՛ Հալէպի մեր հայկական վարժարաններուն կացութիւնը։

 Նոր Գիւղի Քարէն Եփփէ Ճեմարանն ու ազգային երկու նախակրթարանները՝ Սահակեանն ու Զաւարեանը «վտարանդի» են իրենց շէնքերէն ու թաղերէն։  Շատ մեծ վնասներ կրած է ու երրորդ տարին ըլլալով՝ իր մասնաշէնքերէն «վտարանդի» է նաեւ Կիլիկեան Ճեմարանը…  Ազգ. Հայկազեան վարժարանի վիճակն ալ աւելի փայլուն չէ։ Ա՛ն ալ ճակատագրակից է իր կուշտին գտնուող Ս. Քառասուն Մանկանց մայր տաճարին, ու փակ է երրորդ տարեշրջանն ըլլալով…  

Ողբալի է վիճակը Մխիթարեան վարժարանին ալ, որ կորսնցուցեր է իր աշակերտութեան թիւին մեծ մասը… Գաղութը կը նօսրանայ, կը հալի։ Գաղթի աննախընթաց ալիքը՝ տխրօրէն կը ցրուէ հալէպահայութիւնը ու զայն կը տարտղնէ անծանօթ ու խորթ հեռաւոր միջավայրերու մէջ…։ Մեր դպրոցներու նուիրեալ վարիչները իրենց անկարելին կը փորձեն՝ մէկ կողմէ կրթարանները բաց պահելու, ուսուցիչ եւ դասատու ճարելու, միւս կողմէ ալ՝ տնտեսական յենարաններ որոնելու…։

Կրթական ընթացիկ տարեշրջանին (2014-2015), առկայ պայմանները ստիպեցին որ հալէպահայ ազգային ՉՈՐՍ մանկապարտէզներ միանան ՄԻԱԿ երդիքի մը տակ՝ ԱԶԳ. ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԷԶ անունով…։ Հոգ չէ՛։ Մեր ժողովուրդը իր սրտին մէ՛ջ պիտի դնէ Ազգ. Մանկապարտէզը։ Իսկ նախակրթարանները՞…։ Եթէ յանկարծ անո՛նք ալ ստիպուին միանալ, միաձուլուիլ…։ Այժմէն իսկ՝ այդ հաւանական հեռանկարը կը յուզէ զիս։ Կրնա՞նք հաշտուիլ ՀԱՅԿԱԶԵԱՆ պատմական անունին անհետացումին հետ, կրնա՞նք ջնջել Սահակ Բ. վշտակիր կաթողիկոսին անունով մկրտուած ՍԱՀԱԿԵԱՆ վարժարանի ցուցանակը, կամ կրնա՞նք համակերպիլ ԶԱՒԱՐԵԱՆ վարժարանի փակումին… Լիաբուռն օգնեցէ՛ք Հալէպին…։

Լ. ՇԱՌՈՅԵԱՆ

(Visited 1 time, 1 visit today)Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *