ԿԱՐԵՎՈՐ
Search
скачанные файлы (2)

«Հայապահպանութեան ամրոցը հայ դպրոցն է, հայ ուսուցիչները՝ ամրոցին իշխաններն ու ասպետները»

Նոյեմբերի 22 -ին, Դամասկոսի Հայոց Թեմի Ազգ. Առաջնորդարանի դահլիճին մէջ տեղի ունեցաւ Դամասկահայ վարժարաններու հայ ուսուցիչներու գնահատանքի հաւաքը: Դամասկահայ Շտապ Օգնութեան Մարմինի (ԴՇՕՄ) հրաւէրով հաւաքին ներկայ էին 70-է աւելի հայերէնի եւ հայ ուսուցիչներ: ԴՇՕՄ-ի անունով բացման խօսք արտասանեց տիար Պօղոս Խաճարեանը բացատրելով հաւաքին նպատակը, զոր հայ ուսուցիչին զօրաւիգ կանգնիլն է, աժակցիլը եւ զինք գնահատելը: Ապա իր օրհնութիւնն ու պատգամը փոխանցեց Դամասկոսի Հայոց Թեմի Առաջնորդ, Գերշ. Տ. Արմաշ Եպս. Նալպանտեանը, գնահատելով հայ ուսուցիչին հերոսական ծառայութիւնը, որ առանց տկարանալու եւ վհատելու Սուրիոյ մէջ տիրող դժուարին պայմաններուն դիմաց, քաջաբար կը շարունակէ հայ մանուկը թրծել հայկական ոգով եւ ջամբել հայեցի դաստիարակութեամբ:

Սրբազան Հայրը ի մասնաւորի շեշտելով ըսաւ. «Դամասկահայ Շտապ Օգնութեան Մարմինի պարտականութիւնն է օժանդակութիւն եւ օգնութիւն հայթայթել եւ մատակարարել Դամասկահայ ընտանիքներուն: Սակայն չի մոռնար եւ չէ մոռցած նաեւ հայ մեծ եւ կարեւոր ընտանիքը. ՀԱՅ ԴՊՐՈՑԸ: Այս մեկանկէտէն ելնելով յղացաւ հայ ուսուցիչին սատար կանգնելու ազնիւ ծրագիրը: Հայ դպրոցը պահելը անհրաժեշտութիւն մըն է այսօր առաւել քան երբեք: Հայ դպրոցը այսօուայ դժուարին պայմաններուն առհաւատչեան է մեր գաղութին ապագայի տեսլականին: ՀԱՅԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹԵԱՆ ԱՄՐՈՑԸ ՀԱՅ ԴՊՐՈՑՆ Է, ԻՍԿ ԴՈՒՔ ՍԻՐԵԼԻ ՀԱՅ ՈՒՍՈՒՑԻՉՆԵՐ՝ ԱՄՐՈՑԻՆ ԻՇԽԱՆՆԵՐՆ ՈՒ ԱՍՊԵՏՆԵՐԸ: Ուրեմն օ՜ն յառաջ, կրթեցէք, դաստիարակեցէք եւ պատրաստեցէք այս ամրոցին զինուորները, որպէսի այն դառնայ հայապահպանութեան անառիկ եւ ապահով ամրոցը»:

Սրբազան Հօր կողքին ներկայ էր նաեւ Դամասկոսի Հայ Կաթողիկէ եկեղեցւոյ ժողովրդապետ՝ հոգեշ. Տ. Գէորգ Վրդ. Պահէեանը: Հաւաքի աւարտին Դամասկահայ Շտապ Օգնութեան Մարմինի անդամները հայ ուսուցիչներուն փոխանցեցին համեստ օժանդակութիւն մը: Ապա ուսուցիչներուն պատրաստուած էր հիւրասիրութիւն մը, որուն ընթացքին անոնք առիթը ունեցան իրարու մօտիկէն ծանօթանալու:

Արդա  Քալաջիան 

(Visited 1 time, 1 visit today)Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *