Տէ՛ր իմ, դաժան փետրուարը գնաց իր հետ տանելով հալէպահայ անմեղ զոհեր

Տէ՛ր իմ, Դաժան Փետրուարը գնաց իր հետ տանելով Հալէպահայ անմեղ զոհեր: Իրենց սեւ ճակատագրին զոհերը եղան անոնք որուն մէջ ոչ ոքի յանձանքը կայ բացի սխալ ժամուն սխալ տեղ ըլլալ է «WRONG PLACE AT THE WRONG TIME»:

Տէ՛ր իմ, կը խնդրեմ Մարտի առաջին օրը, Հալէպի Հայ գաղութին համար գարնան այս ամիսի առաջին օրը ըլլայ Խաղաղաբեր ժամանակամիջոցի մը սկիզբը, չը նայելով որ ԳԱՐՈՒՆ բառը արդէն ԱՐԱԲԱՑՆԵԼՈՎ եղաւ մահի, աւերի, քանդումի եւ երկրորդ աքսորի մը հոմանիշը:

Տէ՛ր իմ Հայկական գոյնըզգոյն ԳԱՐՈՒՆԸ վերադարձու՛ր մեզի:

Հրայր Ակիլեան

(Visited 1 time, 1 visit today)Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *