Ցեղասպանութեան 100-ամեակին Թուրքիոյ Ազգային մեծ ժողովին մէջ կ’ունենանք 3 երեսփոխաններ…

Կ’ըսեն թէ պատմութիւնը ինքզինք անպայման կը կրկնէ…
Ցեղասպանութեան 100-ամեակին Թուրքիոյ Ազգային մեծ ժողովին մէջ կ’ունենանք 3 երեսփոխաններ…
Կ’ըսեն թէ պատմութիւնը ինքզինք անպայման կը կրկնէ…
Հետեւինք անոնց քայլերուն…քանի Թուրքիոյ մէջ կը գտնուի պատմական Հայաստանը…
Անոնք մեր երկրի իսկական երեսփոխաններն են…
Միայն թէ անոնք չ’արժանանան Զօհրապի եւ Վարդգէսի տխուր բախտին…
Ի՞նչու թուրքերը այսպիսի նոր տեսակի դիւանագիտութեան սկիզբ կը դնեն…Ի՞նչ նպատակ կը հետապնդեն…Անոնց վստահիլ սխալ է…
Միթէ՞ այս հայ երեսփոխանները ծախուած մարդիկ են….
Ի՞նչ նոր ծրագիր կայ հայերու գլխուն…
Նորէն, թուրքը հոսկէ անցաւ թող չ’ըլլայ…

Ռոբերտ Սուլահիան

(Visited 1 time, 1 visit today)Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *