Հայկական տոմար

Հայկական տոմարը շատ հին ծագում ունի: Աւանդաբար մեզի հասած որոշ փաստեր կը վկայեն, որ հայերը նախաքրիստոնէական վաղ շրջանին ունեցած են ուրոյն տոմար: Հայկական տոմարը ունեցած է տասներկու ամիս, իւրաքանչիւրը երեսուն օր եւ տասներեքերորդ լրացուցիչ Յաւելեաց կոչուող ամիսը որ ունեցած է հինգ օր, ուրեմն հայկական տարին կը հաշուէր 365 օր:

Հայկական տոմարին մէջ 1-էն 30 օրերը ունեցեր են յատուկ անուններ, որոնք զուտ հայկական ծագում ունին: Ամսուան իւրաքանչիւր օրը բաժնուած էր 24 ժամի եւ իւրաքանչիւր ժամ ունէր իրեն յատուկ անունը. այսպէս` ՑԵՐԵԿՈՒԱՅ ԺԱՄԵՐ սկսեալ առաւօտեան ժամը 6-էն մինչեւ երեկոյեան ժամը

6) ԱՅԳ = օրուայ ժամանակը առաւօտեան արշալոյսէն յետոյ եւ արեւագալէն (արեւածագ) առաջ: ԾԱՅԳ = ցերեկուայ 12 ժամերէն երկրորդին անունը:

ԶՕՐԱՑԵԱԼ ՃԱՌԱԳԱՅԹԵԱԼ ՇԱՌԱՒԻՂԵԱԼ = ցերեկուայ հինգերորդ ժամը (10-11):

ԵՐԿՐԱՏԵՍ = կէսօր, երբ արեւը կանգնած է միջօրէականի վրայ (12):

ՇԱՆԹԱԿՈՂ = ցերեկուայ եօթներորդ ժամի անունը (12-1) այսինքն` (12-13):

ՀՐԱԿԱԹ =ցերեկուայ12 ժամերէն ութերորդը, այսինքն` երկրորդը կէսօրէն յետոյ:

ՀՈՒՐՓԱՑԵԱԼ ԹԱՂԱՆԹԵԱԼ ԱՐԱԳՈՏ ԱՐՓՈՂ = ցերեկուայ 12երորդ ժամը:

ԳԻՇԵՐՈՒԱՅ ԺԱՄԵՐ (սկսեալ երեկոյեան ժամը 6-էն մինչեւ յաջորդ օրուան առաւօտեան ժամը 6):

ԽԱՒԱՐԱԿ ԱՂՋԱՄՈՒՂՋ= վերջալոյսին հետեւող կիսախաւար:

ՄԹԱՑԵԱԼ ՇԱՂՒՈՏ ԿԱՄԱՒՈՏ ԲԱՒԱԿԱՆ ԽՈԹԱՓԵԱԼ ԳԻԶԱԿ ԼՈՒՍԱԿՆ ԱՌԱՒՕՏ ԼՈՒՍԱՓԱՅԼ ՓԱՅԼԱԾՈՒ

Տրուած բացատրութիւններէն կարելի է հետեւցնել մնացեալ ժամերը:

Բացատրութիւնները ստուգուած են Մալխասեան բառարանէն:

Պատրաստեց` Թագուհի Աթոքեան

(Visited 1 time, 1 visit today)Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *